بایگانی دسته: فراخوان ها

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن(کلن) 8 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن(کلن) 8 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن(کلن) 8 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 آپریل 2017

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 7 آپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 7 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 7 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی مالزی  4 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی اتریش در 30 مارس 2017

فراخوان جلسه نمایندگی اتریش در 30 مارس 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی اتریش در 30 مارس 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017 بسته هستند