گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 اکتبر 2017

این جلسه در تاریخ 13 اکتبر 2017 ساعت 19 به وقت اروپا با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای علیرضا اسد بکی : مقایسه نظرات آزادی فلاسفه در هنر

خانم مرضیه بردبار : نه به تبعیض سنی( براساس روز جهانی سالمند) 

اقای علیرضا شعبانزاده : حاکمانی که حکم به اعدام میدهند

این نوشته در فایل صوتی جلسات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.