گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 15 مارس 2017

این جلسه در تاریخ 15 مارچ 2017 ساعت 19 به وقا اروپا با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و تحلیل خبرهای ماه گذشته و بزرگداشت پروین اعتصامی با حضور اعضای نمایندگی و به همراه جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در تایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم سمیه علیمرادی : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در ماه گذشته

خانم مرضیه بردبار:  شعر مست و هوشیار

اقای علیرضا اسدبکی : پروین از تولد تا تولد شعر

خانم مرضیه بردبار : شعر گره گشای از پروین اعتصامی 

اقای مهدی گلسفیدی : پروین جنگ با تبعیض

این نوشته در فایل صوتی جلسات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.