گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017

ین جلسه در روز پنجشنبه مورخ 22 جون 2017 ساعت 17 به وقت اروپاس مرکزی با حضور اعضای دو نمایندگی و جمعی دیگر  از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با موضوع بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در ایران و به مناسبت  روز جهانی پناهنده در اتاق پالتاک نمایندگی مالزی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانن از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی : سازمان ملل متحد و پناهندگان

اقای محمد ابوطالبی : وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران

بخش میانی : اظهار نظر در مورد زندانیان سیاسی و مدنی

اقای مهدی موسوی : پناهجویی مسائل ان

بخش بحث ازاد : تعریف شکنجه و علت ان

این نوشته در فایل صوتی جلسات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.