گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 7 اپریل 2017

جلسه ماهانه اعضای  کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع سلامت روان در چالش تبعیض عقیده و به مناسبت روز جهانی بهداشت در روز جمعه 7  آپریل 2017 ساعت17  به وقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک کمیته ادیان با حضور چشمگیر اعضای کمیته و میهمانان و فغالان حقوق بشر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فایل صوتی جلسات | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 7 اپریل 2017 بسته هستند

اطلاعیه 820 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات پیش رو در ایران

اطلاعیه 820 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات پیش رو در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 820 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات پیش رو در ایران بسته هستند

اطلاعیه 819 کمیته دفاع ار محیط زیست در خصوص پساب آلوده پتروشیمی‌های ماهشهر

اطلاعیه 819 کمیته دفاع ار محیط زیست در خصوص پساب آلوده پتروشیمی‌های ماهشهر

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 819 کمیته دفاع ار محیط زیست در خصوص پساب آلوده پتروشیمی‌های ماهشهر بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم)

ایا انتخابات سال ۵۸ متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه بوده است ؟

اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می دارد که “حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، …. با اکثریت ۹۸.۲ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند”.
به چه دلیلی این رقم باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟

اصل و منطق هر رفراندوم ایجاب می کند که مردم حق گزینش از بین گزینه های مختلف را داشته باشند ، آیا در سال ۵۸ این مورد اجرا شد ؟

بطور کلی ، آیا روند برگزاری رفراندوم سال 58 از نظر قانونی صحیح بود ه است ؟
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : حسام ناصحی ارجمند : فعال حقوق بشر- امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم) بسته هستند

اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران

اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 8 اپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 8 اپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 8 اپریل 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی مالزی با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر,، روز جهانی محیط زیست در روز سه شنبه 4 اپریل 2017 ساعت16 به وقت اروپا در اتاق پالتاک نمایندگی مالزی با حضور چشمگیر اعضای نمایندگی و میهمانان و فغالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فایل صوتی جلسات | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 آپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 8 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 8 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 8 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن(کلن) 8 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن(کلن) 8 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن(کلن) 8 آپریل 2017 بسته هستند